Énlaka a mi falunk
MENÜ
Napirenden
Falunap
Főoldal
Bővebben
Az énlaki vendégszeretet
Szüreti bál
Húsvéti locsolás
Pünkösd
Énlaka manapság
Hív a harang szava
Megjelent kötetek,tanulmányok Énlakáról
Falunkbéli előadók
Mit tudnak mások Énlakáról?
80-as évek
90-es évek
Múlt és jövő
Korosztálytalálkozó 1997
Az utánpótlás
Zajlik az élet
Székely bácsi esetei
Hasznos
Videok
Reklám
Szorakozás:zene+film
Közösségi kapcsolat
Filmajánló
Fórum
           Így veszett el Erdélyország 1940-1944 (2010)

                                színes, magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2010 (12)

                                rendező: Zsigmond Attila operatőr: Zsigmond Attila

A filmben egykori katonák a riportalanyok, akik élményeikről mesélnek, s mikor már meseszerűvé válna mindaz, ami megtörtént, a hadtörténész szakszerű összefoglalója rávilágít a mögötte, a politikai "húzásokra", a kisded, néha személyes érdekhajhászásokra, amelyen ország, nemzet a tét. És közben a szövegkönyvíró folyamatosan kérdéseket vet fel, amelyek arra sarkallnak, hogy az idősek által mesélteket előkerítsük a memóriánkból, és felelevenítsük, kutassunk e négy év epizódjai után, s főként, hogy ne felejtsük el. Erdélyország e négy évét, amit bemutat a film, gyergyói szemszögből láttatják a filmkészítők: Zsigmond Attila és Bajna György. A film a 2010-es Lakitelki Filmszemlén elnyerte a fődíjat és a Duna Televízió díját.

 

vezso

UNITÁRIUS

FALINAPTÁR


vezso

vezso Érdekes magyarázat.Érdemes odafigyelni.

Ha már tudom a mesélő nevét,nem mulasztom közölni!

Firtos vár története dióhéjban(első rész)

Firtos vár története dióhéjban(másadik rész)

 

vezso

 

Na mit kell tudni?Vannak jogaid!!!

Itt minden megtalálható...

A kérelem benyújtása

Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy aki megfelel az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

- magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),

- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és

- honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.).

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet).A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában

- hiteles magyar nyelvű fordítással, és

- ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani

- a magyarországi anyakönyvvezetőknél,

- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve

- külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.

vezso

Benyújtandó okiratok

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat1 (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb. ), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány, stb.).

Elsődlegesen a felmenő anyakönyvi kivonata alkalmas a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására. A „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. A felmenő egykori magyar állampolgárságának igazolására alkalmas pl.: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél.

A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi/lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 előttről szól.

1Természetesen még hajadon/nőtlen kérelmezőknek erről nem kell igazolást hozniuk.

Honosítási kérelem.

 vezso

 

A KÁRPÁTOK DALA

Míg áll a Kárpát büszke gránitorma

s fiút fogannak rab magyar anyák,

tekintsetek az örök csillagokra

s daloljátok a Kárpátok dalát:

e bérc örök, s a rabló bûn múlandó,

gránithatárt itt istenkéz emelt,

mit megcsúfolhat millió halandó,

de földi törvény nem dönti e pert...

Földeinket bár rablók cibálják -

örök határunk mégis csak a Kárpát.

vezso

Míg áll a Kárpát büszke gránitroma -

és délre folynak onnan a folyók,

hegyek szívének kincsét ide hordva,

érett kalászért küld cserébe sót.

Gránitkart, mely földünk ölbe fogja,

örök ölelésre istenkéz emelt,

kit megcsúfolhat millió halandó,

de földi törvény nem dönti e pert,

földeinket bár rablók cibálják,

örök határunk mégis csak a Kárpát.

vezso

E gránitölbe zárt nagy róna hantján

apánk csontjából terem a kenyér,

anyánk csókjának íze él a magván,

e szent magon, mely mindennel felér.

E gránitölben egy a Sors örökre,

együtt jár telelni innen a madár.

Nincs a földnek oly hatalmú ökle,

ki õs vizeknek új törvényt csinál...

Földeinket bár rablók cibálják,

örök egy várunk mégis csak a Kárpát.

vezso

Tekintsétek meg!

Varázslatos Székelyföld

 

vezso Wass Albert--Wikipédia

Wass Albert-Adjátok vi ssza a hegyeimet! 

 

Koltay Gábor filmje Wass Albert, a XX. századi erdélyi magyar irodalom kimagasló személyiségének életútját mutatja be, amely jellegzetesen trianoni sors. Az alkotás, műfaját tekintve, átmenet a dokumentum- és a játékfilm között. A rendező az író műveiből, gondolataiból építkezik, végigköveti írói-közéleti pályafutásának legfontosabb állomásait, nem megkerülve a személyével kapcsolatban felmerülő szenvedélyes kérdéseket sem. A film főszereplője Erdélybe utazik, felkeresi az író életében, műveiben fontos szerepet játszó helyszíneket, érdeklődik, tűnődik, gondolkodik, egymás mellé rakja a szellemi mozaikkockákat, s így próbálja megfogalmazni saját maga, következésképp a néző számára, hogy voltaképpen ki is Wass Albert. Kutakodása közben történészekhez, irodalmárokhoz, különféle foglalkozású emberekhez is eljut, akik egy-egy gondolati útbaigazítással segítenek neki.

vezso

Wass Albert:Háromféle magyar


Háromféle ember van ebben az országban,.. háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.

Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik.
Mindenkiért és mindenki helyett.

Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért, érted? Ez a nagy tömeg.
Ez a nép.

vezso

vezso

 

vezsowww.vezso.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!